ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ

Перейти вниз

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ  ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ Empty ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 20:09

Губа Л.М., к.т.н., доц.; Басова Ю.О.
ПУЕТ, м. Полтава


ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ

В умовах модернізації вітчизняного освітнього простору настала нагальна потреба переосмислення значимості фахової підготовки випускників вищих навчальних закладів. Перспективним в даному напрямку розвитку освіти є застосування ідей компетентнісного підходу, головний орієнтир якого – посилення практичної спрямованості освіти [1–3].
Однак сьогодення диктує високі вимоги до підготовки фахівців не тільки з позиції їх професійної кваліфікації, але і з точки зору розвинення здібностей до творчого мислення, до швидкого вирішення проблемних ситуацій, адаптації до нових підходів та об’єктів. Тобто освіта має вийти на принципово новий рівень підготовки фахівців, здатних працювати в умовах стрімко мінливого світу. Проте форми та методи навчання, які застосовувалися раніше, не сприяють досягненню бажаних результатів щодо якості підготовки конкурентоздатних випускників. Тому постає завдання вдосконалення відомих та розробки нових форм та методів навчання, які дозволять майбутнім фахівцям відповідати вимогам сучасності.
Зважаючи на нову філософію вищої освіти авторами запропоновано сучасний підхід щодо організації індивідуальної роботи (з підготовкою реферату) з дисципліни «Основи наукових досліджень», що викладається для студентів, які навчаються за напрямком «Торгівля і торговельне підприємництво». Реалізація ідей компетентнісного підходу в даному випадку відбувається шляхом створення умов для самостійного формування й розвитку ключових компетентностей студентами. Це дозволяє майбутнім товарознавцям не тільки оволодіти поглибленими професійними знаннями, але й одержати знання та досвід щодо проведення наукових товарознавчих досліджень.
В товарознавчій практиці часто виникає необхідність проведення досліджень найрізноманітніших груп товарів щодо їх кількості, якості, асортименту тощо. Такі дослідження успішно можуть бути виконані фахівцями, які володіють принципами та методами їх проведення й обробки результатів. Саме тому майбутнім товарознавцям пропонується підготовка реферату з елементами товарознавчих досліджень. Виконання реферату проводиться протягом семестру частинами.
Викладачем надаються орієнтовні теми, наводиться можлива структура роботи. Дослідження стосуються аналізу споживних властивостей товарів та вивчення споживацького попиту. Тему також можна обрати самостійно, додаткового узгодивши її з викладачем. Як результат – всі студенти використовували запропоновані теми, жоден із них не мав бажання виконувати роботу за власною темою. Проте це можна пояснити тим, що дисципліна вивчається на другому курсі і в студентів ще не сформувалося бачення своєї майбутньої професії.
Об’єкт дослідження обирається студентом самостійно і не повинен повторюватися в межах групи. Об’єктом може бути будь-яка продукція, призначена для купівлі-продажу. Під час вибору об’єктів досліджень студенти проявляють велику зацікавленість, дехто достатньо вміло аргументує свій вибір.
Подальша робота над рефератом переходить на рівень індивідуальної навчальної діяльності викладача і студента, базується на диференційованому підході з урахуванням рівня інтелектуального розвитку студента, ступеню його підготовленості, здібностей та задатків.
Наступним кроком є надання студентами в письмовому вигляді товарознавчої характеристики обраного об’єкту дослідження з урахуванням всіх класифікаційних ознак.
Майбутній фахівець повинен не тільки володіти інформацією, але і вміти обирати із величезного інформаційного простору саме ті джерела, які дозволяють найбільш повно розкрити тему дослідження. Тому подальша робота студентів полягає у виборі джерел літератури із зазначенням повного бібліографічного опису. Залежно від теми реферату вивчається література щодо аналізу стану ринку, виробництва та споживання обраного об’єкту дослідження і його споживних властивостей.
Практична частина виконується шляхом проведення анкетування. Результати аналізуються, ілюструються діаграмою чи графіком, формулюються висновки та надаються пропозиції. Реферати оформляються згідно встановлених вимог. Студентам пропонується також за матеріалами реферату спробувати себе у підготовці тез доповіді із дотриманням всіх структурних частин.
Слід відзначити, що остання частина роботи є найбільш продуктивною і дозволяє розвивати у майбутніх фахівців творче мислення, здатність до аналізу, формувати уміння приймати ефективні рішення в проблемних ситуаціях та одержати певний досвід проведення товарознавчих досліджень.
Таким чином, запропонований метод навчання в рамках компетентністного підходу сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців-товарознавців, розкриттю їх творчого потенціалу, формуванню компетентної конкурентоспроможної особистості, готової до постійного інтелектуального і професійного зростання.

Список використаних джерел: 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. К.: "К.І.С.", 2004. – 112 с. 2. Заблоцька О.С. Реалізація компетентнісного підходу у вітчизняній освіті // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Педагогічні науки. – Житомир, 2009. – С 58-68. 3. Гулай О. I. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2009. – С. 41-51.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

https://materialtovarzn.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ  ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ Empty Re: ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ

Сообщение автор oleksiy в Вс Ноя 23 2014, 09:06

Про товарознавство і торговельне підприємництво - pca.com.ua

oleksiy

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-11-23

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения