ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Перейти вниз

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  Empty ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 19:52


Бондаренко В.М., к.е.н.
ПУЕТ, м. Полтава


ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Торгівлю можна назвати барометром економічного розвитку держав. Вона забезпечує надходження до бюджету значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва. Сектор роздрібної торгівлі в Україні активно розвивається, починаючи із середини дев'яностих років.
У великих містах України найпоширенішими роздрібними форматами є супермаркети та гіпермаркети вітчизняних роздрібних мереж, тоді як у провінції дискаунтери і маленькі магазини відіграють ключову роль завдяки своєму зручному місцю розташування та низьким цінам, а також через відсутність альтернативи у вигляді магазинів більших сучасних роздрібних мереж [1]. Сучасний ринок товарів відрізняється високою насиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм об'ємів і структури реалізації товарів і послуг поступово стає все більш стійким.
У даний момент молодий український роздрібний ринок тільки почав зіштовхуватися зі зростаючим інтересом міжнародних компаній, які намагаються вийти на український ринок. Частка іноземних інвестицій та мультинаціональних компаній на українському ринку роздрібної торгівлі зростає. Насамперед, вони працюють на ринках великих міст. Невеликі міста, які також є привабливими в плані розвитку напрямку роздрібних продажів, є для них наступним етапом. Взагалі, роздрібна торгівля покликана захищати інтереси споживачів, бо вона є посередником між виробниками (постачальниками) і споживачами, висувати до виробників вимоги щодо якості продукції, її безпеки для здоров’я споживача, товарного вигляду, упаковки, надання споживачеві відповідної інформації про товар, забезпечити його належне торговельне обслуговування [2].
Здійснення маркетингової діяльності виступає як об'єктивна необхідність організації збутової діяльності підприємства з урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. В зв’язку з цим, постійно посилюється тенденція до планомірної організації збуту товарів з метою підвищення ефективності функціонування фірми в цілому та її господарських підрозділів. Маркетингова діяльність фірми направлена на те, щоб достатньо обґрунтовано, спираючись на запити ринку, встановлювати конкретно поточні і довгострокові цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, визначати асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру асортименту товарів і бажаний прибуток.
Особливо це виявляється в системі роздрібної торгівлі — сфері підприємницької діяльності, пов'язаної з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого використання [3]. Роздрібну торгівлю з погляду маркетингу розглядають як підприємницьку діяльність, пов'язану із збутом товарів і послуг кінцевим споживачам з орієнтацією на запити і переваги покупців. Як відомо, «маркетинг» походить від англійського «ринок» і означає, таким чином, діяльність у сфері ринку, збуту. Довгий час маркетингова діяльність ототожнювалася зі збутом. Завдання збуту - змусити покупця купити те, що йому може запропонувати компанія. У зв'язку з цим, класичне поняття маркетингу зводиться до наступного: це підприємницька діяльність, яка управляє просуванням товарів від виробника до споживача чи користувача. Проте маркетинг, як система економічних поглядів, включає набагато більше. Основна мета збуту - реалізувати вже вироблену, а маркетинг ставить перед собою завдання створення попиту і випуску товарів відповідно до них .
Маркетинг - вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну. Саме це поняття досить широко, і включає як вивчення ринку і розвиток виробництва нових видів продукції, так і створення попиту, формування потреб і купівельних переваг, поряд з фізичним розподілом продуктів. Результатом процесу узгодження можливостей компанії і запитів споживачів є надання споживачам благ, які задовольняють їхні потреби й одержання компанією прибутку, необхідної для її існування і кращого задоволення потреб споживачів в майбутньому.
Характер маркетингових рішень роздрібної торгівлі значною мірою залежить від обраного напряму досягнення основної мети підприємства роздрібної торгівлі: отримання високого прибутку за рахунок великого обсягу послуг, що надаються покупцям за відносно низьких показників обертання товарів чи утримання порівняно невисокого рівня прибутку за високих показників товарообігу й обмеженого обсягу послуг.
Найважливішим стратегічним рішенням роздрібного торговця є вибір цільових ринків та позиціювання на них. Визначаючи цільовий ринок, необхідно чітко окреслити сегмент покупців, на яких орієнтуватиметься магазин: із високими, середніми чи низькими доходами. Для роздрібної торгівлі, яка позиціонує магазини для обслуговування певних цільових ринків споживачів, велике значення має формування асортименту товарів кожної торговельної точки з урахуванням потреб мешканців району, в якому вона розміщена. Щодо комунікативної політики роздрібні підприємства реалізують свої програми в залежності від розміру товарообігу. Магазини з малим товарообігом не можуть дозволити собі великі витрати на рекламу і стимулювання. Основним фактором комунікації є особисті контакти продавців з покупцями.
Отже, сутність маркетингу в сфері продажів полягає в наступному: виробляти і продавати потрібно тільки те, що потрібно ринку, а не нав'язувати покупцеві те, що вже вироблено.

Список використаних джерел: 1. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2009. — 768 с. 2. Суржик В.Г. Роздрібнв торгівля акціонерного підприємства // фінанси України – 2008. - №12. 3. Шафф Ф. Основи торгівлі. — М.: Филинъ, 2009.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

https://materialtovarzn.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения